Sunday, March 27, 2011

वस्त्रहरण ......


ते निशब्द शांत सारे
हा एकटा आकांत करतो
असहाय, दीन, बापुडा
मदतीची भीक मागतो.

काही पहातात चविने
अन् विक्रूत हासतात
काही समजावीत स्वतःला
खालच्या मानेने निघतात .

गर्दीत बघ्यांच्या त्या
मीही उभा असतो
क्षणभर रेंगाळून तेथे
सावरीत स्वतःला निघतो.

वस्त्रहरण माणुसकीचे
पुन्हा एकदा होते
ते भिष्म द्रोण सारे
पुन्हा षंढ होतात.

-अनिल बिहाणी.

No comments: