Sunday, March 27, 2011

कारण...


उगवत्या भास्कराला वंदन करणारे हात
जुंपले जातात कामाला
आणि मवळत्या दिनकराला वंदन करीत
चंद्राच्या साथीने चांदण्या मोजत
होतात निद्रेच्या आधीन.

कुणालाही नकळत
अश्या जीवनाचा हेवा वाटुन जातो
कारण...

काम करणार्या हातांमागचा घाणा
आणि निद्रीस्त पापण्यांमागिल
अनिश्चिततेची भीतिदायक स्वप्ने
अद्रुश्य असतात.

-अनिल बिहाणी.

No comments: