Sunday, March 27, 2011

माझं एकटेपण ......


माझं एकटेपण
बरंच काही
माझं एकटेपण
काहीच नाही.

किर्र किर्र रात्रीला
आसवांनी उशी ओली
नादब्रम्ह चैतन्याने
भारलेली सारी खोली.

कोप-यात शांत समई
अंतरातुन साद देत
खोल खोल दुःखाला
ओलसर वाट देत .

भिडभाड गर्दी मध्ये
एकट्याने चालणारं
प्रत्येक चेह-यामागे
स्वतःलाच शोधणारं

तरीही.......

माझं एकटेपण
बरंच काही
माझं एकटेपण
काहीच नाही.-अनिल बिहाणी
.

No comments: