Sunday, March 27, 2011

तू आणि पाउस


आभाळ भरून आले
पण पाउस पडलाच नाही
तोही तुझ्यासारखाच लहरी .

तुझे काय रे
तुझ्यावर फक्त मीच अवलंबून
पण पावसावर................?


-अनिल बिहाणी.

No comments: