Sunday, March 27, 2011

तेव्हा........


डोहामधली पाने
वार्यावर झुलताना
आकाशीचा चंद्र
किंचित हलला ना?

तेव्हा तुझ्या मीठीतुन
हलकेच जाग आली
शुक्राचा तारा
गालात हसला ना?

-अनिल बिहाणी

No comments: