Sunday, March 27, 2011

स्त्रीत्व......


स्वयंपाक घरातून येणारी
बांगडयांची किण किण
हलुहलू मंद होत जाते
काजळी साचलेल्या ज्योतीसवे....
.
.
.
.
.
आता
बांगडयांची किण किण
आतल्या खोलीतून ....

-अनिल म बिहाणी .

No comments: