Sunday, March 27, 2011

सांज जराशी ढळली .......


सिद्धार्थाचा होता गौतम
सांज जराशी ढळली
फांदीवरची पानेही
नकळत थोड़ी चळली

पाहूनी हे उन कोवले
गालामध्ये हसले
अंधाराला घेत उशाशी
रात्र हळूच निजली .

-अनिल बिहाणी

No comments: