Sunday, March 27, 2011

इवलेसे दुःख.....


निळ्या शब्दातून
नीले हे गाणे
निलाईत.

आभालाचे पंख
वार्याचा वेग
ति-हाईत

इवलेसे दुःख
कोरडी आसवे
सुरईत.

-अनिल बिहाणी.

No comments: