Sunday, March 27, 2011

भारलेले स्तब्ध सारे....

भारलेले स्तब्ध सारे
गोठलेले चन्द्र तारे
निश्चल ही धरा आणिक
थांबलेले ऊधाण वारे

रेंगाळलेले काही पुकारे
साचलेले काही नारे
एक अनामिक करकर करती
उघडी सताड सारी दारे

कधी तरी उठतात पहारे
भानावर येते सारे
एक बदल जाणवतो मात्र
भासतात हे वारे खारे.

-अनिल बिहाणी.

No comments: