Sunday, March 27, 2011

येशील रे !


दबक्या पावलाने
दाराशी येत
विचारलं दू:खाने
येऊ का आत?
.
.
.
.
.
त्यावर एक कटाक्ष टाकत
म्हणाली ती
"येशील रे !
इतकी कसली घाई ?
पण माझ्या स्वप्नांना
झोपेतून जागे तर होऊ दे......"
-अनिल बिहाणी .

No comments: