Sunday, March 27, 2011

तरीसुद्धा .......


अभालाचं गाणं म्हटलं तरी ,
पृथ्वीला पर्याय नसतो
आणि म्हणुन ,
'जमिनीवर पाय '
याला मुळी अर्थ नसतो .

म्हणुनच
उड़नार्याला उडु द्यावे
पडनार्याला पडू द्यावे
कुणाला सोस कशाला ?
ज्याचे त्याने शोधावे
यात दोष कुणाचा?

तरीसुद्धा
आभालाचं गाणं मात्र म्हणावं
क्षितिजाला स्पर्श करीत ,
आभाळ भरून उरावं .

-अनिल बिहाणी .

No comments: