Sunday, March 27, 2011

......!!!


गावात सोडलेल्या वलुप्रमाणे
स्वैर भटकताना कुठेतरी ती दिसायची
आणि आपसुकच वेग कमी व्हायचा..
आयुष्य त्या इवल्याश्या क्षणाभोवती फिरू लागायचे..
इवल्या इवल्याश्या डोळ्यांनी सैरभैर पाहत
ती गुपचुप हसायची आणि मी
आधीपेक्षा जास्त वेगात सुटायचो...
आताही सारं काही तसंच ....
सारं काही तिथेच ...
पण त्या इवल्याश्या डोळ्यांच्या शोधात
आयुष्य वेशीला टांगलेले
गावाला पीडणा-या वेतालाप्रमाणे ....

-अनिल बिहाणी .

No comments: