Sunday, March 27, 2011

असाही पाउस ...

आभाळभर निला रंग मारताना
थकलेल्या काळ्याकुट्ट शरीराने
कपाळीचा घाम
निचोडून टाकला
आणि
.
.
.
.
.पाउस पडला .
-----------------------------
आठवणीच्या काळ्यावाटेवरून
चाचपडत फिरताना
सुरकुतलेल्या डोळ्यातून
दोन अश्रु ओघलले
आणि
.
.
.
पाउस मुसमुसला.
-------------------------------
त्याचे गडगडने पाहून
लखलखणा-या तिने
हलकेच मान वळवली
आणि
.
.
.
.
पाउस हळहळला .
----------------------------------
एका कटाक्षा करीता आसुसलेल्या
अनेक नजरा टाळीत
"त्याची " याचना करीत
तिने हलकेच वर पाहिले
आणि
.
.
.
.
पाउस धन्य झाला .

-अनिल बिहाणी .

No comments: