Tuesday, March 25, 2008

आठवणींचे पुस्तक

कधी अचानक वा-राची झुळूक येते
मनाचा तळ ढवळून काढते
खोलवर कुठेतेरी दडलेल्या आठवणींना
अलगद वर आणून ठेवते .

आणि मग आठवणींत रमतं मन
पिंजलेल्या कापसाच्या पुंजक्या सारखे
तरंगु लागते हेलकावे खात
भुतकाळाच्या वा-रावर.

प्रत्येक आठवणीपाशी क्षणभर थांबत
कधी नकळत पापणी ओली करत
कधी ओठांवर हास्य फूलवत
आठवणींचे चित्र रंगवते डोळ्यांवर .


मग कधीतरी मन अलगद था-यावर येते
नजरे समोर पुस्तकाचे पान फडफडत असते
अन तरीही हे वेडे मन ..........
रेंगाळत असते आठवणींच्या पुस्तकाच्या शेवटच्या पानावर .
-अनिल बिहाणी.

2 comments:

संदीप said...

Thanks for ur comment on Shabdsakha.blogspot.com

Tujhyaa blogache naav aavadale , aani tujhe orkut profilechehi(both are same!)

Aathavaninche Pustak hi kavitaa as vaatat malaa lihaaychi hoti tashi aahe...aavadali.

Tujhi lekhanshailit aani majhyaa lekhanshailit kuthetari saamy aahe...

--शब्दसखा

nilesh said...

Thanks for your comment on
Shabdsakha.blogspot.com

I like your thinking........'
PRIYA