Thursday, March 6, 2008

आशा

पूर्व क्षितीजावरी पसरली लाली
उगवला सूर्य धरा जागी झाली

कोवळ्या किरणांसवे पक्षीही जागले
खळगी भरण्या पोटाची चहूदिशी विखूरले

हळुहळू मित्र पोहचला मध्यावरी
तापलेली धरा थोडि सुस्तावली

शेवटी एकदाची झाली संध्याकाळ
थकलेला रवी पोहचला नभापार्

उतरत अलगद क्षितीजाच्या खाली
देउन गेला आशा उद्याच्या उषेची
-अनिल

No comments: