Wednesday, March 12, 2008

माझं प्रेम आहे..........

अंगणातल्या झाडावर
झाडांच्या फूलांवर
फूलांच्या गंधावर
माझं प्रेम आहे

काळ्याकुट्ट ढगांवर
पावसाच्या पाण्यावर
पाण्याच्या थेंबावर
माझं प्रेम आहे

मळक्या पायवाटेवर
समुद्राच्या लाटेवर
शेतातल्या मोटेवर
माझं प्रेम आहे

मणसातल्या देवावर
देवातल्या माणसावर
साऱ्या देवमाणसांवर
माझं प्रेम आहे

जगातल्या साऱ्यांवर
साऱ्यांच्या जगावर
माझं प्रेम आहे
कारण.....
माझं माझ्या आयुश्यावर प्रेम आहे.
-अनिल बिहाणी.


2 comments:

amit said...

wah!kay baat hain.

RAHUL said...

KADHI TARI EK AASHECH KIRAN JAGAVA AANI TUZI KAYARACHNA DISAVI ASE KAHI.................
KHARACH KAHI TARI POSITIVE VACHYLA MILALE