Wednesday, July 30, 2008

वांझ.........

वांझपणाची घ्रुणा असलेल्य़ा
या समाजमनावर मात्र
नेहमीच उठते
वांझ शब्दांची
वांझ संतापाची
वांझ अश्वासनांची
एक् लाट
अन् विरतेही कुटल्या कुठे
पण कोडगेपणाची रेती
कणभरही सरकत नही

-अनिल बिहाणी.

1 comment:

अमृत said...

are ....bharee....kodge panachi reti...vanz santaap...!!!! grt