Wednesday, July 30, 2008

सावट ........

क्षणाक्षणाला शोधत असते
कणाकणाने जळत असते
इथल्या असल्या जगण्यावरती
मरणाचे सावट असते.

हसणार्या दारावरती
तिरडीची सावली घुमते
चमकणार्‍या डोळ्यांमागे
आसवांचे दालन जगते

कुणी भडभडून जळताना
कुणा जगण्याचे कारण मिळते
इथल्या असल्या जगण्यावरती
मरणाचे सावट असते.

~~अनिल बिहाणी .

No comments: