Thursday, July 31, 2008

.....तरीही पेटून उठलो.

भडकलो मी अगदी अचानक
रानातल्या वणव्यावानी
घडेल असे कधी काही
नव्हते माझ्या ध्यानीमनी.

नेहमीचा मी खरा की
आजचे हे रूप् खरे?
धुंडाळले अंतर तरीही
प्रश्न अनुत्तरीत सारे

शांत निर्मळ झऱ्याचा या
मार्ग असा का बदलावा
अमावस्येच्या आकाशात
चंद्र अचानक का उगवावा ?

खरेच मजला समजत नाही
का हे असे घडले काही
उजाड उनाड माळरानावर
कशी फूलली ही वनराई ?

अनपेक्षीत सारे घडून गेले
अचानक मी बदललो
स्वाभिमान उरी कधीच नव्हता
तरीही पेटून उठलो.

-अनिल बिहाणी.

No comments: