Thursday, July 31, 2008

हुंदका

कधीकाळी घुसमटलेला हुंदका
आता टाहो फोडतो
कुजबुजतो काहीबाही
ओरडतो काहीवेळ
कधीतरी हळूहळु
होतो आपसुकच शांत
.
.
.
.
कदाचीत त्याला
न्याय मिळन्याची
धूसर आशाही नसावी.

-अनिल बिहाणी

No comments: