Wednesday, July 30, 2008

आईसारखे......

एका हाताने पुसत डोळे
दुस-या हाताने घालत गुद्दा
शिकवायचं चालायला वाटेवर.

कधीमधी रेंगाळला जर रस्त्यामध्ये
एक दोन देत धपाटे
आणित पुन्हा भानावर

आईसारखे लपवीत पाणी डोळ्यामधले
मायेने फिरवावा हात
'आयुष्याच्या' पाठीवर.

~अनिल बिहाणी.