Friday, April 5, 2013

ग्रेस ..

तू देउन गेला जाता
दु:खाचा निळासा भार
स्वप्नांच्या वाटेवर
दाटला गडद अंधार

हे जगणे अडले येथे
तू जेथे सोडली साथ
चाचपडत शोधतो आहे
सुखाचा मोडका हात !

-अनिल बिहाणी.

No comments: