Friday, April 5, 2013

...

मी डॊहात शोधत होतो ,सुखाचे गहीरे पाणी !
हा डॊह पहुडला होता , दु:खाच्या शुष्क किनारी !!

-अनिल

No comments: