Friday, February 15, 2013

ऐक माझं ....

मान्य ठरवूनही सोडता येत नाही हात ;
हटकून बदलता येत नाही वाट ..

पण ;
सुटलाय हाताला घाम
थांब जरा; सोड हात
घेउ दे श्वास मोकळा
हवं तर धरु अबोला

चालताना पायच्या भेगांमधुन
झिरपत चाललंय आयुष्य
ठिबकतंय दु:ख अखंड
गंजलेल्या नळासारखं

रोज रोज तीच पडझड
पुन्हा पुन्हा डागडुजी
तेच तेच ओरबडणं
पुन्हा उगाच मलमपट्टी

ऐक माझं इथंच थांबू
ठरवून सोडू हात
तुझं माहीत नाही
मी मात्र बदलतोय वाट , हटकून !

-अनिल बिहाणी

No comments: