Monday, April 6, 2009

नकळत

चुकते आहे काहीतरी
असे आतून वाटतानाही
मी शांतच राहीलो
माडर्न आर्ट असे काहीसे पुटपुटत
आणि देत राहीलो दाद
:
:
:
:

नकळत
-अनिल

No comments: